Voltijd bachelor opleiding Ergotherapie (2023)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles over de open dag van Ergotherapie

01 apr 10:00 - 14:00 Op locatie 01-04-2023Wil jij ervaren hoe het is om te studeren bij de hogeschool, verhalen van studenten horen, een proefles volgen of hulp bij je studiekeuze? Deze open dag is hét moment om twijfels weg te nemen en de opleiding te vinden die echt bij jou past.Meld je aan en kom langs!
20 apr 16:00 - 20:00 Op locatie 20-04-2023Heb je je online georiënteerd en wil je nu graag sfeer proeven, een voorlichting of een proefles volgen? Meld je dan aan voor de open avond op onze locaties en kom langs!

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers

Laatste wijziging op 24-08-2021 Voltijd bachelor opleiding Ergotherapie (5)

Deze opleiding

Landelijk gemiddeld deze studie

Studenttevredenheid

3.5 gemiddeld, 125 respondenten

3.7 gemiddeld, 773 respondenten

Aantal eerstejaars

83

108

(Video) HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Wat is Ergotherapie?

Doorstroom naar het tweede jaar

74%

79%

Diploma binnen 5 jaar

Deze opleiding

Andere opleiding

Geen diploma

Deze opleiding

Andere opleiding

Geen diploma

Doorstuderen

0%

5%

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

1%

Werkloos

90%

Werk op niveau

(Video) HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Praktijkleren tijdens de opleiding

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed opde manier waaropdit gebeurt in medezeggenschapsraden.

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste studiejaar staat elke dag een van de drie perspectieven van de ergotherapeut centraal. Te weten; therapeut (twee dagen), kritisch professional en professioneel partner. Daarnaast ben je gedurende één dag actief in de zorg en welzijn, zodat je meteen praktijkervaring opdoet. Dit is een leer-werkplek buiten school.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar breid je je kennis uit en verdiep je je verder in de verschillende doelgroepen. Denk aan volwassenen met chronische aandoeningen, ouderen en kind en jeugd. Ook toets je je kennis in de praktijk.In leerjaar 3 en 4 loop je in totaal 3 stages, waarbij je tussentijds ook onderwijs volgt op de hogeschool. In het eerste halfjaar van het vierde jaar volg je een minor. Hiermee krijg je de kans je extra te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften.Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onzebegeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervanbij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Vanaf de eerste week van jaar 1 bouw je aan een netwerk om leer-werkplekken, stages en praktijkopdrachten te organiseren.

In het derde jaar loop je twee stages waarbij je tussentijds ook onderwijs volgt op de hogeschool. In het vierde jaar vindt de afstudeerstage plaats, van februari tot en met juni. Tijdens je stage ontwikkel je, onder begeleiding van een ervaren ergotherapeut en stagedocent, de beroepscompetenties in de praktijk.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.Onderstaande minors geven een beeld van het type minors dat je kunt verwachten.

In de minor Zorgtechnologie werk je met studenten van andere opleidingen uit de zorg, techniek en ICT samen om producten voor de zorg te ontwerpen en te maken. Je leert innoveren en interprofessioneel samenwerken in de zorgsetting.

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

In deze minor staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het maatschappelijk belang van en de voorwaarden voor participatie. Je leert hoe je cliënten kansen kunt bieden en kunt ondersteunen om deel uit te maken van de samenleving.

In deze minor verdiep je je in de normale ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar. Er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en er wordt aangestipt wat er ‘verkeerd’ kan gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de ontwikkeling. Tevens komt aan bod hoe een ‘afwijkende’ ontwikkeling onderzocht kan worden en welke onderzoek handelingen en meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het derde en vierde leerjaar laat je in verschillende contexten zien de ergotherapeutische beroepscompetenties op het eindniveau te beheersen. Daarmee toon je eind jaar 4 aan klaar te zijn voor de beroepspraktijk.

Internationale mogelijkheden

Tijdens de gehele opleiding ergotherapie kom je op verschillende momenten in aanraking met de internationale context van het beroep. Denk bijv. aan internationale literatuur en diversiteit in het curriculum.

Wil je je kennis en netwerk op internationaal vlak verbreden, dan zijn er vele opties. Zoals deelname aan het Euroepean Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), mini-Student Platform Occupational Therapy (minispot HR) en buitenlandse stages of projecten.

Onderwijsprogramma

Een indicatie van het onderwijsprogramma dat je kunt verwachten

 • 1e jaar
 • 2e jaar
 • 3e jaar
 • 4e jaar

Jaar 1

 • Therapeut
 • Kritisch professional
 • Professioneel partner
 • Leer/werkplek Zorg en Welzijn
 • Keuzeonderwijs

Semester 1

 • Therapeut
 • Professional Partner
 • Kritisch Professional
 • Leer-werkplek
 • Keuze onderwijs

Semester 2

 • Therapeut
 • Professional Partner
 • Kritisch Professional
 • Leer-werkplek
 • Keuze onderwijs
 • Urban Health Project

jaar 3

 • Stage
 • Onderwijs
 • Professionele Ontwikkelings Begeleiding

semester 1

 • Minor en minorproject
(Video) HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Hoe ziet de opleiding er uit?

Semester 2

 • Stage
 • Onderwijs
 • Professionele Ontwikkelings Begeleiding

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aanbijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie.In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij jediploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheidmaken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

5 dagen les per week

20 uren zelfstudie per week

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

Legenda

Praktijk

Keuzeruimte

Theorie

Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Care to MoveOnderzoek naar mogelijke preventie van diabetesvoeten, en ontwerpen van een prototype van een sensorsok...
Laurens Den HoogenbanOnderzoek naar innovatieve manieren om bewoners van een woonzorgcentrum te activeren vrijwillig hun kamer...
Icare Helsinki m.m.v. Helsinki Metropolia Univ.Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en de toepassingsmogelijkheden van de Icare HOME binnen de...
Optomed FinlandErgonomische en technische verbetering funduscamera. De camera maakt foto’s van bloedvaten in achterkant...

Na je studie

Wat kun je de opleiding na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

(Video) HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Ergotherapie studeren op de HAN

Beroepen

Als ergotherapeut ga je met mensen na hoe zij (opnieuw) hun dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren als dat door lichamelijke of psychische problemen niet meer lukt. Simpele handelingen als eten en aankleden, maar ook complexere die bijvoorbeeld te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Jouw werkterrein is groot en divers. Een ergotherapeut richt zich op alle dagelijkse handelingen met betrekking tot wonen/zorg, werken/ leren, vrije tijd/spel.

Behalve in een behandelruimte, werk je ook op plekken waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school. Zo kun je te maken krijgen met kinderen met een probleem in de oog-handcoördinatie. Ze hebben dan moeite met schrijven en kunnen hierdoor moeilijk leren of meekomen op school. Als ergotherapeut kun je ook mensen met beginnende dementie trainen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast werken met individuele cliënten en hun omgeving, werk je ook met organisaties of populaties.

Doorstuderen

Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je jezelf gaan specialiseren tot kinderergotherapeut, ouderenergotherapeut of handtherapeut. Ook zijn er verschillende masters – zowel op hbo- als wo niveau – die je kunt volgen na je opleiding tot ergotherapeut.

Hogeschool Rotterdam biedt de volgende masters aan die aansluiten:

 • Master Physician Assistant (voor deze master heb je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring nodig)
 • Master Pedagogiek

Daarnaast moet je voor het kwaliteitsregister paramedici, waar je als ergotherapeut bij staat ingeschreven, elke vijf jaar punten halen. Dit doe je door het volgen van cursussen en opleidingen waarmee je je kennis verbreedt en/of verdiept.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2021 (publicatie april 2022)

Gemiddeld bruto maandloon 1,5 jaar na afstuderen

€ 2477

Vaste baan 1,5 jaar na afstuderen

63%

Voltijdbaan 1,5 jaar na afstuderen

40%

Spreekt van goede aansluiting arbeidsmarkt

58%

Zou achteraf zelfde opleiding kiezen

83%

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck
 • Studiekosten
 • Studielast en studieadvies
 • Opleidingsgegevens
 • Jaarrooster

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

Wil jij mensen met bewegingsproblemen helpen en adviseren? Volg dan de opleiding Fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam.
(Video) HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Welkom bij Ergotherapie!
Wil jij stem-, slik-, of spraakproblemen verhelpen en mensen adviseren over beter gebruik van hun stem? Ga dan Logopedie studeren aan Hogeschool Rotterdam.
Wil jij de verbinding leggen tussen techniek en zorg? Word jij de zorgingenieur van de toekomst? Volg dan Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie aan Hogeschool Rotterdam.

Videos

1. HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Opleidingspresentatie
(HAN University of Applied Sciences)
2. HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | De Praktijkhuistour
(HAN University of Applied Sciences)
3. HAN | Ergotherapie | Student Eva vertelt waarom ze koos voor de opleiding Ergotherapie
(HAN University of Applied Sciences)
4. HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie |De eigenschappen van een Ergotherapeut
(HAN University of Applied Sciences)
5. Wat doet een ergotherapeut? Werken met kinderen - Zuyd Hogeschool
(Zuyd Hogeschool)
6. HAN Bacheloropleiding voltijd | Ergotherapie | Aan het werk als Ergotherapeut na de opleiding
(HAN University of Applied Sciences)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 30/05/2023

Views: 5812

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.